Globālās attīstības bankas atbalsts Austrumeiropas un Centrāleiropas bankām un uzņēmumiem

Globālās attīstības bankas vienojušās par līdz 25 miljardu eiro (17,57 miljardu latu) vērtu Austrumeiropas un Centrāleiropas banku un uzņēmumu atbalsta plānu laika posmā no 2009. līdz 2010.gadam.

ERAB sniegs finansējumu līdz 6 miljardiem eiro reģiona finanšu sektoram. EIB grupa ir paredzējusi 5,7 miljardus aizdevumu veidā MVU caur Centrālās, Austrumeiropas un Dienvideiropas bankām un arī turpmākus aizdevumus 2009-2010. periodā, kuru kopējā summa sasniedz 11 miljardus eiro. Tā ir daļa no EIB aizdevuma saskaņā ar 2008.gada decembrī Eiropas Padomē pieņemto Eiropas atveseļošanas plānu. PB grupa ir iecerējusi atbalstu bankām un reālai ekonomikai aizdevumu un garantiju veidā līdz 7,5 miljardu eiro apmērā.

Atbalsta mērķis ir (1) sniegt ātru un lielu finansiālo palīdzību, lai stiprinātu bankas un atbalstītu to spējas izsniegt kredītus reālajai ekonomikai, it īpaši MVU, (2) iesaistīt visas ieinteresētas puses un mobilizēt finanšu resursus reģionā, kā katalizatoru izmantojot starptautisko finanšu institūciju finansēšanas spējas un (3) sekmēt nacionālo banku atbalsta pasākumu koordināciju un politiska līmeņa dialogu starp ieinteresētajām privātā un publiskā sektora pusēm valstīs, kuras krīze ir skārusi visvairāk.

Latvijas Vecāko amatpersonu sanāksme ES jautājumos (turpmāk - VAS), kas ir koordinējoša valsts institūcija valsts pārvaldes iestāžu sadarbībai jautājumos, kas saistīti ar LR dalību ES, tika debatēts par šo jautājumu. LR Ārlietu ministrija (ĀM) aicināja Finanšu ministriju (FM) izvērtēt, kāda ir Latvijas pozīcija šajā jautājumā un vai Latvija kaut ko var iegūt no šīs naudas, kā arī vai ir plānoti uzņēmēju informēšanas pasākumi. FM norādīja, ka bankām ir jāizvērtē ieinteresētība un iespēja šo finansējumu iegūt un par tā izmantošanas iespējām jāinformē sabiedrība. Valsts var nodrošināt garantiju aizdevumu izsniegšanai, tomēr bankām ir jānāk klajā ar konkrētiem projektiem. Savukārt Latvijas Banka informēja, ka nepieciešama analīze šāda piedāvājuma izdevīgumam un iespējam finansējumu novirzīt konkrētiem projektiem.


 

PME: bankas | krīze