Nelaimes gadījumi un apdrošināšana

If Latvia AAS, www.if.lv

Nelaimes gadījums ir pēkšņs un neparedzēts notikums, kad tiek nodarīts kaitējums veselībai – rodas kaulu lūzumi, locītavu izmežģījumi, ķīmiski vai termiski apdegumi, apsaldējumi, elektrotraumas, saindēšanās ar indīgiem augiem vai ķīmiskām vielām.

Nelaimes gadījumu apdrošināšana noder ikdienā braucot pie stūres un iekļūstot nelaimes gadījumā vai skrienot pa pļavu in izmežģot kāju, kā arī slēpojot, snovojot, braucot ar divriteni vai kāpjot kalnos. Apdrošināšana gan nedarbojas, ja trauma gūta piedaloties sacensībās.

Noslēdzot nelaimes gadījumu apdrošināšanas līgumu, If  sedz zaudējumus, kas radušies nelaimes gadījumu rezultātā.

Līgums tiek slēgts uz gadu.

Nelaimes gadījumu apdrošināšanas līgums ir ērti pielāgojams Jūsu vēlmēm un vajadzībām. Jūs paši izvēlaties apdrošinājuma summu un segumam par pamatu tiek izmantotas četras risku segumu grupas:

atlīdzība kaulu lūzumu un traumu gadījumā;
ārstēšanās izdevumu segšana;
dienas naudas izmaksa par katru jūsu darba nespējas dienu;
atlīdzība nāves vai invaliditātes gadījumā.
If jums izmaksās atlīdzību un apmaksās ārstēšanās izdevumus, kā arī maksās dienas naudu par katru jūsu darba nespējas dienu, kas pavadīta mājās vai slimnīcā. Nāves gadījumā atlīdzību saņem nelaiķa tuvinieki.

Apdrošināšanas summu veido summa kādu būsiet izvēlējušies kā negūto finansu apjomu darba nespējas gadījumā vai gadījumā ja zaudēts apgādnieks. Un šī summa nedrīkst pāsniegt trīs gadu ienākumus.