Reģ. Nr. 40003292259 Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, tālr. 67234202, tālr. fakss 67224758
e-pasts: dzvcadmin@vm.ldz.lv
reģistratūras tālr. 67220335

SIA „Dzelzceļa veselības centrs” piedāvā :

Darba laiks: 800-2000
Brīvdienas: sestdiena, svētdiena.