Kas ir Medicīnas Biznesa Akadēmija (MBA)?

Medicīnas Biznesa Akadēmija (MBA) konsultāciju, mācību un personāla nodrošināšanas kompānija, kas nodrošina farmaceitiskās kompānijas ar visiem nepieciešamajiem ārpakalpojumiem Baltijas valstīs. Latvijā MBA aktīvi darbojas jau kopš 2002.gada rudens. Arī Lietuvā jau vairākus gadus aktīvi darbojas MBA („Medicinos Verslo Akademija”), kā arī Igaunijā ir sadarbības partneris („Repforce”), kas darbojas šajā pašā nozarē saskaņā ar MBA darbības principiem. Latvijā MBA ir vienīgā kompānija, kas piedāvā pilna cikla ārpakalpojumus farmācijas kompānijām. 2008.gadā MBA kļuva par Latvijas Biznesa Konsultantu Asociācijas biedru.

Savā ikdienas darbā MBA ievēro sekojošām vērtībām:
- Orientācija uz maksimālu klienta vajadzību apmierināšanu;
- Orientācija uz maksimālu darbinieku vajadzību apmierināšanu;
- Partnerattiecības;
- Atvērtība.

MBA Valdes priekšsēdētājs Māris Belte sertificēts Vadības konsultants- CMC (Certified Management Consultant), kurš jau vairāk kā 12 gadus strādā farmācijas nozarē. Pieredzi guvis sadarbojoties ar tādām kompānijām kā „Berlin-Chemie-Menarini group” un „Hoffmann- La Roche”. 2002. gadā uzsācis patstāvīgu uzņēmējdarbību, kas veiksmīgi attīstās un nostiprina savas pozīcijas Latvijas tirgū. Paralēli uzņēmējdarbībai vada seminārus un korporatīvos treniņus cilvēkresursu vadības programmas ietvaros kā koučers. Kopš 1999. gada pastāvīgi realizē dubultvizīšu projektus. 2008. gada 26.augustā ieguvis Certified Management Consultant (CMC) starptautisko sertifikātu. 2008. gada jūnijā graduējis Sankpēterburgas koučinga institūtu par tēmu "Koučings kā organizācijas vadības stils". Šobrīd specializējas Rīgas Stradiņa Universitātē Psihoterapijas kursā kā sertificēts psihoterapeits.

MBA strādā pieredzējuši darbinieki un konsultanti, kuri nepārtraukti pilnveido jau esošās zināšanas un iemaņas, kā arī apgūst jaunas zināšanas, ko tālāk nodot klientiem. Izmantojot ES struktūrfonda un Latvijas valsts atbalsta finansējumu, 2007.gadā veiksmīgi tika realizēts MBA darbinieku mācību projekts, kura laikā darbinieki apguva jaunas zināšanas un iemaņas, ko sekmīgi pielieto ikdienas darbā.

2007.gadā ir uzsākta dažādu atklāto oriģinālprogrammu semināru piedāvāšanu Latvijas tirgū. 2008.gadā MBA ir ievērojami paplašinājusi savu pakalpojumu klāstu, ko piedāvāt jau esošajiem un potenciālajiem klientiem.


Ko Medicīnas Biznesa Akadēmija piedāvā?

 1. Personāla noma / „outsourcing”

Mēs taupām klienta laiku un resursu!
Lojalitāte???
Konfidencialitāte??? - MBA garantē klienta sniegtās informācijas konfidencialitāti. Medicīniskais pārstāvis pārstāv tikai vienu klientu un tikai viņa produktus.

Klienta rūpes:

 • Sniegt informāciju par vēlamo kandidātu;
 • Gala atlase pēc CV;
 • Gala intervija ar izvēlēto kandidātu;
 • Gala kandidāta izvēle;
 • Produktu apmācība.

MBA rūpes:

 • Kandidātu atlase

- Sludinājumi vai atlase no datu bāzes
- Atlase pēc CV
- 1.kārtas intervija
- Kandidāta atbilstības izvērtēšana
- Testēšana;

 • Juridiskā noformēšana darbā;
 • Personāla administrēšana

- Veiktā darba atskaišu sistēma

 • Dubultvizītes;
 • Finansu administrēšana

- Prezentācijas izdevumi
- Auto ceļazīmes
- Telefona sarunu izmaksas
- Algu izmaksa
- Finansu atskaites;

 • Nodrošinājums ar automašīnu.

MBA piedāvā personāla nomu projektu laikā:
- Produktu prezentācijas;
- Produktu degustācijas;
- Dalība izstāžu un kongresu stendos;
- Citi

 1. Personāla atlase

 

Trūkst darbinieki?
Mēs taupām klienta laiku un resursu!
Mēs piedāvājam labus kandidātus.

Klienta rūpes:

 • Sniegt informāciju par vēlamo kandidātu;
 • Gala atlase pēc iesniegtajiem CV;
 • Gala intervija ar izvēlētajiem kandidātu;
 • Piemērotākā kandidāta pieņemšana darbā.

MBA rūpes:

 • Ja nepieciešams darba sludinājumu izvietošana vai atlase no datu bāzes;
 • CV izvērtēšana;
 • 1.kārtas interviju veikšana;
 • Kandidātu atbilstības izvērtēšana;
 • Kandidātu testēšana.

Apmaksas kārtība

Parakstot sadarbības līgumu
Pieņemot darbinieku darbā
Pēc 3 mēnešu pārbaudes laika. Šajā laika, ja klients nav apmierināts ar darbinieka darbu, tiek mainīts darbinieks bez papildus samaksas.

 

3. Personāla dubultvizītes / „coachings”

Tiek nodrošinātas dubultvizītes kopā ar medicīnisko pārstāvi / menedžeri pie klientiem – ārstiem, aptiekām, lai izvērtētu MP / menedžera darba efektivitāti, nostiprinātu stiprās darbības puses un atklātu, izanalizētu un uzlabotu vājās puses;

4. Medicīnisko pārstāvju skola (MPS)

Sadarbībā ar Latvijas Medicīnisko Pārstāvju Asociācijas (LMPA) Medicīnisko Pārstāvju skolu MBA piedāvā medicīnisko pārstāvju pamata apmācības programmu, kas ir vienīgā šāda veida licencētā mācību programma Latvijā.
MPS absolventi ir apmācīti medicīniskie pārstāvji (MP) ar izpratni par MP darba specifiku, ar augstu motivāciju un vēlmi strādāt izvēlētajā specialitātē.

5. Atklātie un korporatīvie kursi / semināri MP un menedžeriem

6. Atklātie semināri

7. Pilns / daļējs produktu mārketings tirgū

8. Tirgus un klientu apmierinātības pētījumi

Saskaņā ar klienta vajadzībām tiek izstrādāti un veikti dažādi pētījumi.

9. Farmaceitisko un medicīnisko produktu reģistrācija

Tiek veikta farmaceitisko produktu:

dokumentācijas sagatavošana, tulkošana, reģistrācija un iesniegšana atbilstoši LR likumdošanai.

10. Farmaceitiskās un medicīnas literatūras tulkošanas pakalpojumi

11. Iekšējo un ārējo sabiedrisko attiecību / komunikācijas konsultācijas

12. Kompānijas menedžmenta „coachings”