Rīgas pašvaldības SIA „Veselības nams 5”
Rīgā, Grēcinieku ielā 34
tālr.reģ.7222892, 7210911

Administrācija 7210996

Interneta Mājas lapa:
WWW.veselibasnams5.lv

Aicinām bērnus un pieaugušos !
*Pieņemam ar ģimenes ārsta nosūtījumiem valsts apmaksas sistēmā

RP SIA „Veselības nams 5” sadarbojas ar visām veselības apdrošināšanas kompānijām.

Iestādē pacientus pieņem sertificēti speciālisti

Funkcionālā diagnostika

Ultrasonogrāfija

Laboratorijas diagnostika

Procedūru kabinets

Ādas un seksuālās veselības aprūpe*

Ginekoloģija*

Menopauzes centrs

Krūts veselības centrs

Uroloģija

Psiholoģija

Endokrinoloģija

Arodārsts

Netradicionālā medicīna

Profilaktiskais darbs.

Sirds veselības kabinets.

Profilaktiskās ginekoloģiskās apskates

Iedzīvotāju vakcinācijas kabinets

Obligātās profilaktiskās apskates

*Rehabilitāciju nodrošina sertificēti un kvalificēti speciālisti

*Rehabilitācija

*Valodas terapija

Fizioterapija

Fizikālā terapija

Sports un skaistumkopšana