Veselības ministrs Ivars Eglītis tiekas ar Eiropas Komisijas pārstāvniecības vadītāju Ivetu Šulcu

Vakar, 17.martā, veselības ministrs Ivars Eglītis tikās ar Eiropas Komisijas pārstāvniecības vadītāju Latvijā Ivetu Šulcu, lai pārrunātu situāciju veselības aprūpē Latvijā un Eiropas Komisijas pārstāvniecības palīdzības iespējām veselības nozares interešu aizstāvībai.

Iveta Šulca vērsa uzmanību uz Eiropas Komisijas sociālās aizsardzības komitejas 13. februāra kopīgo ziņojumu par sociālo aizsardzību un sociālo integrāciju ES dalībvalstīm. Minētajā ziņojumā attiecībā uz Latviju pie turpmākajiem uzdevumiem, cita starpā, norādīts, ka jārisina cilvēkresursu jautājumi un jānodrošina pakalpojumu nepārtrauktību, kā arī svarīgi nodrošināt, ka publiskā sektora izdevumu samazinājums neskartu veselības aprūpi, ņemot vērā iedzīvotāju veselības stāvokli.

Tikšanās gaitā tika runāts par sociālā dialoga stiprināšanas iespējām veselības aprūpē, sadarbībā ar arodbiedrībām un profesionālajām asociācijām. I.Eglītis norādīja, ka šajā sarežģītajā situācijā, ir svarīgi, lai visas partneru puses būtu iesaistītas lēmumu sagatavošanas procesā, bet tajā pašā laikā izprastu arī sociāli smagu lēmumu pieņemšanas nepieciešamību. I.Šulca norādīja uz gatavību organizēt sociālo partneru apaļā galda diskusiju, kurā tiktu iesaistīti arī pārstāvji no Eiropas Savienības. Diskusijas rezultāts varētu būt konkrēti priekšlikumi valdībai veselības aprūpes sistēmas multisektoriālai attīstībai Latvijā triju līdz piecu gadu termiņā, jo tikai vesela sabiedrība var realizēt uzstādītos valsts ekonomiskās atveseļošanās pasākumus.

Pārstāvniecības vadītāja arī norādīja, ka šobrīd Latvijai kā dalībvalstij ir pieejams unikāls neatmaksājams ES finanšu resurss – struktūrfondi. Bez jau iesāktajiem un paveiktajiem renovācijas projektiem ārstniecības iestādēs, it īpaši lietderīgi būtu jāizmanto Eiropas Sociālā fonda līdzekļi, kurus iespējams ieguldīt gan mediķu apmācībā un pārapmācībā, gan arī veselības profilakses pasākumos, kuriem valsts budžeta līdzekļus šobrīd nav iespējams nodrošināt. Jāatzīmē, ka medicīnas personāla apmācības un pārapmācības projekta ieviešanu Veselības ministrija uzsāka jau aizvadītā gada nogalē un šobrīd notiek mācību programmu un materiālu izstrāde.

PME: