Pasaules Bankas eksperti atzinīgi vērtē veselības aprūpes nozares reformu Latvijā

"Pasaules Bankas ekspertu paustais atbalsts veiktajām reformām veselības aprūpes nozarē ir viennozīmīgs – Latvija var kalpot citām valstīm par pozitīvu paraugu, kā bez vilcināšanās veikt tik būtisku nozares pārkārtošanu. Tas vēlreiz stiprina pārliecību, ka uzsāktās reformas jāturpina, lai iedzīvotājiem tiktu nodrošināta kvalitatīva veselības aprūpe," pēc tikšanās, kuras laikā Pasaules Bankas direktors Centrāleiropas un Baltijas valstīs Pīters Harolds (Peter Harrold) un Pasaules Bankas vadītājs Polijā un Baltijas valstīs Tomass Laursens (Thomas Laursen) tika iepazīstināti ar paveiktajām strukturālajām reformām, norāda veselības ministre, profesore Baiba Rozentāle. "Eksperti atzina, ka veselības nozares budžeta turpmāks samazinājums nav pieļaujams un absolūtos skaitļos finansējumam turpmākajos gados jābūt ne mazākam kā šajā gadā."

Atgādinām, ka pagājušajā gadā veiktās strukturālās reformas rezultātā veselības aprūpes nozarē tika izveidota maza administrācija* un precīzi definēts katras ārstniecības iestādes sniegtais medicīnisko pakalpojumu klāsts. Jau šobrīd Pasaules Bankas izvirzītās prasības, kas paredzēja būtiski samazināt slimnīcu un slimnīcu gultu skaitu, ir praktiski izpildītas, tādējādi finanšu līdzekļi tiek izlietoti maksimāli efektīvi. Vienlaikus jāatzīmē, ka esošais slimnīcu gultu skaits praktiski atbilst rādītājiem, kurus iepriekš bija plānots sasniegt tikai 2017.gadā.

Tikšanās laikā Pasaules Bankas eksperti izteica atzinību, ka neskatoties uz niecīgu veselības aprūpes finansējumu uz vienu iedzīvotāju (aptuveni 230 lati gadā), pacientiem tiek nodrošināta kvalitatīva medicīniskā palīdzība Veselības ministrijas noteiktajās prioritārajās programmās - neatliekamā medicīniskā palīdzība akūtos gadījumos, bērnu un grūtnieču aprūpe, onkoloģisko, psihiatrijas un infekcijas slimību, tajā skaitā tuberkulozes pacientu aprūpe.

Tāpat tika pausts atbalsts Veselības ministrijas iecerei līdzekļus, kas paredzēti sociālā drošības tīkla stratēģijas ietvaros noteiktajiem atbalsta pasākumiem veselības aprūpes saņemšanai, izmantot arī citu ārstniecības izmaksu segšanai iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem.

Tikšanās noslēgumā Pasaules Bankas eksperti izteica apņemšanos savas kompetences ietvaros nodrošināt atbalstu Veselības ministrijas centieniem iedzīvotājiem nodrošināt nepieciešamo veselības aprūpi.

*No 2009.gada 1.janvārī 1319 veselības nozares pārvaldes institūcijās strādājošajiem ar darbinieku skaits samazināts līdz 566 (par 57%). Veselības ministrijā darbinieku skaits samazināts par 43 % no 155 uz 89. Veselības nozares pārvaldes iestāžu reorganizācijas rezultātā likvidēta Sabiedrības veselības aģentūra, Medicīnas profesionālās izglītības centrs un Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra.

Oskars Šneiders
VM Komunikācijas nodaļa

PME: