SAC "Iļģi" atklās pusceļa māju cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem

Rīt, 5.oktobrī, sociālās aprūpes centrā (SAC) "Iļģi" atklās pusceļa māju cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Tā būs šogad jau trešā atklātā pusceļa māja, kas izveidota Labklājības ministrijas (LM) nacionālās programmas ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu.

"Katras jaunas pusceļa mājas izveide ir nozīmīgs solis alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstībā. Tas nozīmē, ka vēl vairāk cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem būs iespēja atrast ceļu uz patstāvību un savu vietu sabiedrībā," uzsver LM speciālisti.

Jaunajā pusceļa mājā varēs dzīvot 27 cilvēki. Te ir izveidotas istabiņas, atpūtas un rehabilitācijas telpas, kā arī virtuve un veļas mazgāšanas telpa, lai cilvēki varētu mācīties paši gatavot ēst, mazgāt veļu, kā arī apgūt citas ikdienā nepieciešamās prasmes patstāvīgai dzīvei.

Ar pusceļa mājas jaunajiem klientiem ikdienā strādās speciālisti, kuri ir atbilstoši sagatavoti un visa projekta ieviešanas gaitā ir strādājuši pie speciālu programmu un pieeju izstrādes, lai sagatavotu jaunos klientus veiksmīgai integrācijai sabiedrībā un darba tirgū.

Projekta ietvaros jau ir izveidotas speciālās darbnīcas un darba vietas, kas ļauj attīstīt rokdarbu, galdniecības, apkopēja, dārznieka, virtuves palīga un veļas mazgātāja prasmes. Tās būs noderīgas, uzsākot patstāvīgu dzīvi. Aprīkotajās darbnīcās jau vairākus mēnešus notiek darbs ar klientiem.

Lai cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem rastu lielākas darba un pilnveidošanās iespējas, projekta ietvaros pagājušā gada augustā Liepājā tika atklāta arī grupu māja. Tajā jau dzīvo 18 SAC "Iļģi" klienti, no kuriem lielākā daļa jau ir iekārtojušies darbā.

Projekta kopējās izmaksas ir vairāk nekā 1,128 miljoni latu. To finansē ERAF (846 tūkstoši latu), Latvijas valsts (138,9 tūkstoši latu), Liepājas pilsētas, Liepājas rajona, Grobiņas pagasta un Grobiņas pilsētas pašvaldības (143,35 tūkstoši latu).

Pusceļa māja ir pārejas posms no sociālās aprūpes centra uz patstāvīgu dzīvi. Šeit cilvēki, kuriem nav nepieciešama ilgstoša aprūpe, mācās sadzīvē nepieciešamās iemaņas – lietas, par kurām nebija jāgādā aprūpes centrā. Tāpat pusceļa mājā māca plānot savu budžetu, arī izpratni par veselību un cilvēktiesības.

Cilvēki pusceļa mājā var uzturēties līdz 24 mēnešiem. Pēc tam, ja veselības stāvoklis ir atbilstošs un sadzīves iemaņas ir apgūtas labi, nākamais solis uz neatkarīgu dzīvi ir grupu dzīvoklis. Šeit sociālā darbinieka uzraudzībā sāksies viņu jaunā dzīve. Pēc pusceļa mājas cilvēki ir gatavi arī darba attiecībām un paši spēj nodrošināt sev iztiku un dzīvot sabiedrībā.

Pusceļa mājas izveidotas LM vadītas nacionālās programmas ietvaros, kas paredz alternatīvo pakalpojumu klāsta paplašināšanu katrā Latvijas reģionā. Šogad un pagājušajā gadā kopumā ierīkotas sešas pusceļa mājas ar 116 vietām – Latgales reģionā Kalupē, Vidzemes reģiona Jeru pagastā, Zemgales reģionā Jelgavā, Rīgas rajona Ropažos un Allažu pagastā, kā arī Kurzemes reģiona Grobiņas pagastā.

Lai attīstītu alternatīvo aprūpi, LM piedāvā pašvaldībām līdzfinansējumu gan sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei, gan klientu izturēšanās izmaksu segšanai. Valsts sedz daļu no izmaksām par uzturēšanos grupu mājā vai dzīvoklī tiem klientiem, kuri uzsāk patstāvīgu dzīvi, atstājot valsts SAC. Ievērojot principu "nauda seko klientam", šis līdzfinansējums ir puse no tās summas, kāda tika maksāta par katra cilvēka uzturēšanos ilgstošās aprūpes institūcijā. 

SAC "Iļģi" pusceļa mājas atklāšanas pasākums sāksies plkst. 12.00 Liepājas rajona Grobiņas pagasta Iļģos. Atklāšanā piedalīsies arī LM pārstāvji.

Informāciju sagatavoja:

Lelde Rāfelde, Komunikācijas departamenta direktore, 7021666, 26136160, lelde.rafelde@lm.gov.lv 

Ilze Boluža, sabiedrisko attiecību speciāliste, 7021665, 26186178, ilze.boluza@lm.gov.lv