Trūcīgajiem iedzīvotājiem medicīnas pakalpojumi ir bez maksas

Neskatoties uz finansiāli sarežģīto situāciju valsts veselības aprūpē, trūcīgiem iedzīvotājiem visi nepieciešamie medicīniskie pakalpojumi ir bez maksas.

Tiem iedzīvotājiem, kuru ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 120 mēnesī, pacienta iemaksa nav jāmaksā. Tai skaitā viņiem pacienta iemaksa nav jāmaksā par ģimenes ārsta un speciālista apmeklējumu, par ārstēšanos diennakts vai dienas stacionārā, kā arī par ārsta nozīmētajiem diagnostikas izmeklējumiem, tostarp datortomogrāfiskajiem un kodolmagnētiskās rezonanses izmeklējumiem. Tāpat trūcīgiem pacientiem nav jāmaksā par ambulatori vai dienas stacionārā veikto operāciju un nav jāsedz līdzmaksājums par slimnīcā veiktu ķirurģisko operāciju.

Savukārt iedzīvotājiem, kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz Ls 150 mēnesī, ir jāsedz 50% no pacienta iemaksas.

Lai saņemtu atvieglojumus pacienta maksājumos, iedzīvotājam ir jāuzrāda Ventspils sociālā dienesta izsniegta izziņa. Jāpiezīmē, ka Ventspilī atsevišķas iedzīvotāju kategorijas – pilsētā deklarētie pensionāri un invalīdi – pacienta iemaksas atlaides var iegūt ar ienākumiem, kas pārsniedz iepriekš minētos Ls 150.

Pacienta iemaksu atlaides var saņemt četras iedzīvotāju grupas:

• Uzrādot trūcīgās personas izziņu ar ienākumu līmeni līdz Ls 90 - pacienta iemaksa nav jāmaksā;
• Uzrādot Sociālā dienesta izziņu ar ienākumu līmeni līdz Ls 120 – pacienta iemaksa nav jāmaksā;
• Uzrādot Sociālā dienesta izziņu ar ienākumu līmeni līdz Ls 150 – jāsedz 50% no pacienta iemaksas;
• Uzrādot Sociālā dienesta izziņu ar ienākumu līmeni līdz Ls 169,58 – Ventspilī deklarētiem pensionāriem un invalīdiem pašvaldība sedz 50% pie ģimenes ārsta, 40% pie ārsta speciālista un diennakts stacionārā.

Ja ģimenē ir kaut viena pilngadīga darbspējīga persona, tad trūcīgas ģimenes (personas) statusu piešķir uz sešiem mēnešiem, pārējos gadījumos  - uz 12 mēnešiem. Ja ģimenē ir kaut viena pilngadīga darbspējīga persona, tad maznodrošinātas  ģimenes (personas) statusu piešķir uz trim mēnešiem, pārējos gadījumos  - uz 12 mēnešiem.

Lai saņemtu maznodrošinātā vai trūcīgā statusu, iedzīvotājiem jāvēršas Ventspils Sociālajā dienestā. Uzziņas pa tālruni 636 01210.

No pacientu iemaksas ir atbrīvotas arī citas personu grupas, tai skaitā bērni līdz 18 gadiem, politiski represētie, I grupas invalīdi, grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, ja viņas saņem veselības aprūpes pakalpojumus, kas saistīti tieši ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi, kā arī citas kategorijas.

Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā papildus stacionārajiem pakalpojumiem, pacientus ambulatori pieņem sekojoši sertificēti speciālisti – okulists, kardiologs, pulmonologs, internists, urologs, nefrologs, ginekologs, neirologs, ORL, infektologs un traumatologs- ortopēds. Slimnīca piedāvā arī plašu diagnostikas izmeklējumu klāstu – magnētiskās rezonanses izmeklējumus, datortomogrāfiju, USG, duplekssonoskopiju, ehokardiogrāfiju un neirosonogrāfiju bērniem. Tāpat slimnīcā darbojas brūču aprūpes kabinets un procedūru kabinets.

Vairāk par slimnīcas pakalpojumiem var uzzināt mājas lapā www.ventspilsslimnica.lv. Apmeklējot speciālistus un diagnostikas pakalpojumus iepriekš jāpierakstās pa tālruni 636 24665.

Dainis Gīlis,
SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"                  
valdes loceklis 

PME: